SILUM

Strategia działania Kierownictwa firmy, jest nastawiona na jej stabilny rozwój poprzez uruchamianie nowych projektów dla stałych Klientów oraz pozyskiwanie nowych Klientów i nowych rynków zbytu. W celu jej realizacji w roku 2005 wdrożono system zarządzania jakością w oparciu o normę ISO TS 16949 oraz ISO 14001. Jednocześnie, przystąpiono do modernizacji parku
maszynowego. Program modernizacji obejmuje maszyny odlewnicze i polega na wymianie starych, wyeksploatowanych maszyn ciśnieniowych na nowe, nowoczesne, pracujące bezobsługowo w cyklu automatycznym oraz budowie odlewniczych gniazd produkcyjnych. Jego realizację rozpoczęto w roku 2007 i jest on nadal kontynuowany. Niezależnie od tego w roku 2014 zbudowano nową halę Odlewni o powierzchni 900 m  wyposażoną w 2 suwnice o udźwigu 16 ton każda.

W hali tej zainstalowano 4 zautomatyzowane cele odlewnicze - dwie z maszynami ciśnieniowymi o sile zwarcia 9000 kN, jedną 7000 kN i jedną 5600 kN oraz jedną zautomatyzowaną maszynę ciśnieniową 5600 kN. Poza stanowiskami odlewniczymi w hali została zainstalowana nowoczesna myjka ultradźwiękowa do mycia i konserwacji form ciśnieniowych.

W ponad 25-letnim okresie swojego istnienia Odlewnia SILUM stała się znanym i cenionym producentem odlewów ciśnieniowych zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Produkowane przez nas odlewy należą do grupy odlewów średniej wielkości o masie do 5 kg. 

 

Silum-foto1

Park maszynowy SILUM stanowi 20 maszyn ciśnieniowych, w tym 10 cel odlewniczych, o sile zwarcia od 1600 do 9000 kN, prasy hydrauliczne do okrawania odlewów, urządzenia wibrościerne do obróbki powierzchni odlewów przy pomocy kształtek ceramicznych, śrutownica do śrutowania odlewów nierdzewnym śrutem stalowym, dwa urządzenia pomiarowe 3D, mikroskoppomiarowy, spektrometr do kontroli składu chemicznego stopów odlewniczych oraz narzędzia i urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Integralną częścią odlewni jest Topialnia, która wyposażona jest w 2 zautomatyzowane piece szybowe oraz 3 piece tyglane.Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę od wykonania modelu 3D i rysunku odlewu poprzez wykonanie formy ciśnieniowej i niezbędnego oprzyrządowania produkcyjnego, obróbkę powierzchniową i wiórową odlewów oraz montaż 
podzespołów po dostawę wyrobów własnym transportem na linię montażową lub do magazynu Klienta.

Zintegrowany system zarządzania jakością w SILUM posiada certyfikat zgodności z normami EN ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004. W Odlewni stosujemy innowacyjne technologie produkcji oraz zatrudniamy personel o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, co stanowi gwarancję wysokiej jakości produkowanych przez nas wyrobów.

Profil produkcyjny SILUM obejmuje asortyment ponad 450 pozycji odlewów. Odbiorcami naszych odlewów są prawie wszystkie gałęzie przemysłu, których wyroby konstrukcyjnie oparte są o części metalowe. Do największych naszych odbiorców należą:przemysł motoryzacyjny, producenci sprzętu AGD, producenci aparatury i osprzętu gazowego, urządzeń elektronicznych,
elektrotechnicznych i pneumatycznych oraz różnego rodzaju maszyn i urządzeń. 40% produkowanych przez nas odlewów stanowi eksport do Krajów Unii Europejskiej.

Za swoją działalność oraz produkowane wyroby Odlewnia SILUM była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Między innymi została wyróżniona tytułem Polska Odlewnia Kwalifikowana II stopnia nadawanym przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich.

SILUM jest członkiem Odlewniczej Izby Gospodarczej oraz członkiem wspierającym Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

Silum-foto2
Silum-foto3