Zaangażowanie w społeczeństwo lokalne

  • Wspierania działań organizacji lokalnych mających na celu poprawę warunków środowiska lokalnego.
  • Rekompensata uciążliwości zamieszkiwania w pobliżu zakładu przemysłowego poprzez urządzenie terenów zielonych, parków rozrywki i sportu.
  • Wspieranie takich organizacji działających na terenie Gminy jak Ochotnicza Straż Pożarna.
  • Pomoc materialna dla mieszkańców wsi i całe Gminy.
  • Organizacja imprez integracyjnych z mieszkańcami wsi.