Współpraca badawczo-technologiczna

Kierownictwo SILUM od samego początku funkcjonowania firmy przywiązywało uwagę do innowacyjności procesu produkcyjnego oraz stosowanych w nim najnowszych technologii. Wszystkie prace badawczo--rozwojowe były prowadzone przy ścisłej współpracy z najwybitniejszymi przedstawicielami polskich jednostek naukowo-badawczych i uczelni wyższych. Należy tutaj wymienić w szczególności Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Częstochowską i Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku – Białej. Tematyka realizowanych projektów badawczo-rozwojowych była dostosowywana do aktualnych potrzeb Firmy i w konsekwencji większości przypadków, było wdrożenie ich do produkcji. Dodatkowym efektem realizacji tych projektów było ich rozpowszechnienie a w dwóch przypadkach uzyskanie ochrony patentowej na urządzenia wyprodukowane przez SILUM w wyniku realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Były to urządzenie grzewczo-chłodzące do form ciśnieniowych i przystawka pompująco-filtrująca do trudnopalnych cieczy hydraulicznych. Urządzenia te przez kilka lat były produkowane przez SILUM na potrzeby własne Odlewni, a także na sprzedaż jako wyposażenie technologiczne odlewni ciśnieniowych.

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych była finansowana ze środków własnych przy wsparciu dofinansowaniem na badania i rozwój z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz ze środków Unii Europejskiej. Łącznie na realizację projektów badawczych i rozwojowych wydatkowano 16.290.734,74 zł.  

WBT-logo1
WBT-logo2
WBT-logo3
WBT-logo4
WBT-logo5
WBT-logo6
WBT-logo7
WBT-logo8
WBT-logo10