Historia - Rok 1991

Rok 1991

Rozpoczęcie działalności  SILUM Sp. z o.o. Pierwsze tygodnie i miesiące od rozpoczęcia działalności upłynęły na tworzeniu warunków umożliwiających jak najszybsze uruchomienie produkcji odlewów.

Dla realizacji tego przedsięwzięcia niezbędne było:
- zakup maszyn ciśnieniowych do produkcji odlewów,
- znalezienie odpowiedniej hali, miejsca, gdzie ta produkcja mogłaby się odbywać,
- znalezienie klientów, dla których byłyby produkowane odlewy,
- zagwarantowanie sposobu finansowania niezbędnych inwestycji dla uruchomienia produkcji odlewniczej.


Pierwsze dwie maszyny ciśnieniowe zimnokomorowe, pionowe typu POLAK 160 zostały zakupione w przetargu, a trzecią tego samego typu kupiono od osoby fizycznej. Były to maszyny używane, których eksploatacja trwała 20 lat. Równocześnie z zakupem maszyn trwały intensywne poszukiwania odpowiedniej hali, spełniającej wymagania przyszłej produkcji odlewniczej. Wybór padł na Państwowy Ośrodek Maszynowy ( POM ) w Opojowicach, który  w tym czasie zatrudniał około 100 pracowników i prowadził działalność usługową w zakresie napraw i remontów maszyn rolniczych.

Na terenie Zakładu wydzierżawiono halę o powierzchni 400 m² w liczącym ponad 100 lat budynku, który był stajnią.  
Budynek nie posiadał żadnego uzbrojenia przemysłowego. W związku z tym w okresie pierwszych trzech miesięcy 
1991 roku prowadzono intensywne prace inwestycyjne mające na celu jego adaptację dla celów produkcji odlewniczej. 
Zakup pierwszych maszyn oraz niezbędne inwestycje dla uruchomienia produkcji były finansowane z kredytu 
inwestycyjnego, który zaciągnięto w Powszechnym Banku Gospodarczym w Wieluniu ( obecnie Bank PEKAO S.A.). 
Kredyt spłacono ze środków uzyskanych z działalności recyklingowej, którą firma prowadziła w pierwszych 2 latach 
swojego istnienia. Był to odzysk i sprzedaż miedzi i aluminium ze złomowych kabli elektrycznych z likwidowanych szybów 
kopalnianych. Prowadząc tą działalność w międzyczasie poszukiwano potencjalnych klientów na odlewy aluminiowe.

Spółka SILUM rozpoczęła swoją działalność produkcyjną 1 kwietnia 1991 roku. Pierwszym odlewem produkowanym seryjnie był odlew podstawy zawiasu do mebli ze stopu AK11 dla Przedsiębiorstwa Zagranicznego „ATOMICA” w Poznaniu. Kolejni odbiorcy to Fabryka Zabawek w Częstochowie – odlew koła zamachowego do zabawek – samochodów, ze stopu ZnAl oraz Fabryka Armatury „ARMAGOR” w Gorzowie Śląskim – odlewy pokrętła do zaworów hydraulicznych. W pierwszym roku funkcjonowania Odlewni właściciele sami wykonywali wszystkie prace produkcyjne, techniczne i administracyjne, zatrudniając jedynie od 1 kwietnia 1991 roku 2 pracowników produkcyjnych. Pierwszym pracownikiem zatrudnionym w SILUM był Pan Marek Misiak, który do dziś pracuje w firmie na stanowisku Mistrza w Odlewni.