Historia - Rok 2015

Rok 2015

Uruchomienie produkcji odlewów w nowej hali Odlewni. Zakup i instalacja ultradźwiękowej myjki do form, która zamyka cykl inwestycyjny związany z budową nowej hali produkcyjnej. 
Zbudowana hala produkcyjna Odlewni stanowi I etap budowy nowego Zakładu. W II etapie, który jest planowany na najbliższe 3 lata zostanie dobudowany kolejny segment hali o powierzchni 600 m2 . W planach inwestycyjnych przewidziana jest również budowa hali magazynowej, biur obsługi produkcji oraz zagospodarowanie terenu wokół Zakładu.