Historia - Rok 2011

Rok 2011

Opracowanie i zgłoszenie pierwszego wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, projektu na zakup innowacyjnej maszyny odlewniczej. Opracowanie projektu przyłącza gazowego do Odlewni i perspektywicznego studium projektowego przebudowy Topialni stopów aluminium w oparciu o gaz ziemny.