Historia - Rok 2001

Rok 2001

W roku tym zanotowano spadek produkcji, który był spowodowany recesją w gospodarce narodowej, zmniejszeniem zamówień oraz niekorzystnym dla  eksporterów kursem walut obcych. Pomimo to rozpoczęto współpracę z nowymi klientami z branży motoryzacyjnej i AGD, która w przyszłości  zaowocuje nowymi kontraktami na odlewy i formy ciśnieniowe.

Do tych nowych kontrahentów należeli: AMICA Wronki, FAGOR Wrocław, TRW  Pruszków, FICOMIRORS Wolfenbüttel.