Historia - Rok 2014

Rok 2014

Przebudowa centralnej topialni stopów – wymiana pieców tyglowych na wysokowydajne, zautomatyzowane piece szybowe. Budowa nowoczesnej instalacji wyciągowo-nawiewnej w hali Odlewni wraz z zespołem filtrów elektrostatycznych do oczyszczania powietrza. Obydwa przedsięwzięcia zostały zrealizowane w ramach projektu pt. „ Zakup innowacyjnych pieców topialnych" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Piąty etap rozbudowy Zakładu – budowa nowej hali Odlewni o powierzchni 900 m2 wyposażonej w 2 suwnice o udźwigu 16 ton. Rozbudowa transformatora poprzez zainstalowanie drugiej stacji kontenerowej o mocy 1000kW. Ten etap rozbudowy Zakładu był konsekwencją znacznego wzrostu produkcji odlewów do AGD w szczególności dla Fabryki Pralek SAMSUNG oraz uruchomienia 6-ciu nowych projektów motoryzacyjnych dla FICOMIRORS – lusterka samochodowe i VALEO – rozruszniki samochodowe. Zakup 5 maszyn ciśnieniowych o sile zwarcia 9000kN – 2 szt., 7000kN – 1 szt. i 5600kN – 2 szt., które zostały zainstalowane w nowo - wybudowanej hali. Cztery z pośród nich tow pełni zautomatyzowane zrobotyzowane gniazda produkcyjne. Do Narzędziowni SIL-TOOL zakupiono pięcioosiowe, bramowe centrum obróbcze do produkcji dużych gabarytowo form ciśnieniowych.