Historia - Rok 1995

Rok 1995

Prace adaptacyjne i uruchomienie produkcji – odlewnia + oczyszczalnia + obróbka wiórowa, w nowo zakupionych obiektach. 

Uruchomienie produkcji odlewów do podzespołów rowerowych dla ROMET Wałcz. Rozpoczęcie współpracy z Marianem Paździorem – producentem podzespołów rowerowych. 

Dla ROMET-u Wałcz produkowaliśmy aluminiowe piasty rowerowe, a dla Mariana Paździora piasty rowerowe oraz wsporniki siodła i kierownicy do rowerów wyścigowych i górskich. 

Opracowanie pierwszego, własnego systemu sterowania jakością w oparciu o normę ISO 9000. Utworzenie Firmy SILVAS Sp. z o.o., której współudziałowcami byli Czesi. Współpraca z Czechami w zakresie handlu rowerami i parapetami okiennymi z tworzywa.