Historia - Rok 1994

Rok 1994

Rozpoczęcie produkcji odlewów na eksport.Podstawowy kierunek Niemcy. 

W roku 1994 rozszerzyło się grono naszych odbiorców odlewów o klientów zagranicznych. Pierwszymi naszymi klientami zagranicznymi była Firma Dr Werde, dla której produkowaliśmy obudowy i elementy do lamp oświetleniowych oraz Firma Georg Miksik POLMONT GmBH z którą współpracujemy do dzisiaj. 

W tym roku również POM w Opojowicach , na terenie którego swoją działalność produkcyjną prowadziła SILUM Sp. z o.o., ogłosił upadłość, a Syndyk masy upadłościowej przystąpił do sprzedaży majątku POM-u. W wyniku tego SILUM wykupił znaczną część obiektów produkcyjnych upadłego POM-u oraz4 ha gruntów przeznaczonych pod działalność produkcyjną.

Ten zakup stał się Kamieniem węgielnym pod budowę przyszłego zakładu produkcyjnego.