Historia - Rok 2004

Rok 2004


Zakup nowoczesnego, pięcioosiowego, sterowanego numerycznie centrum obróbczego z magazynem narzędzi. Rozpoczęcie przez SIL-BIKEwspółpracy produkcyjnej z Firmą SKF – Linearsysteme w Niemczech w zakresie produkcji obudów łożysk liniowych na bazie aluminiowych odlewów ciśnieniowych z SILUM i ciągnionych profili aluminiowych z ALUMETAL Kęty. Zakup nowej generacji maszyny pomiarowej 3D sterowanej numerycznie do laboratorium pomiarowego.