Historia - Rok 2012

Rok 2012

Zakup innowacyjnej maszyny ciśnieniowej o sile zwarcia 9000kN w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Wyposażenie maszyny stanowią urządzenie spryskujące do form, mechaniczna łyżka do zalewania, robot, prasa hydrauliczna do okrawania odlewów i przenośniki taśmowe. Dzięki takiej konfiguracji zbudowano pierwsze w pełni zautomatyzowane gniazdo produkcyjne.
Doprowadzenie gazu do Opojowic. Budowa instalacji gazowej w SILUM. Wymiana palników olejowych na gazowe w piecach topialnych. Zmiana czynnika energetycznego z oleju opałowego na gaz.